Đồng Nai Xây dựng nhanh khung chính sách giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến đường kết nối sân bay

Để nhanh chóng thực hiện xây dựng 2 tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, việc xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cần được hoàn thành sớm

images2373845_6

Sơ đồ kết nối giao thông đối với sân bay Long Thành

* 2 phương án xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ

Theo quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo kết nối giao thông, 2 tuyến đường kết nối sân bay cũng đã được chấp thuận đầu tư bao gồm tuyến số 1 và số 2.

Theo đơn vị tư vấn, tuyến số 1 có chiều dài 3,8km kết nối sân bay Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và khớp nối với đường tỉnh 25C. Tuyến số 2 có chiều dài 3,5km có điểm đầu giao với tuyến số 1, chạy song song với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban điều hành dự án Sân bay Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay cho hay, việc xây dựng 2 tuyến đường số 1 và 2 là rất cấp bách để đảm bảo kết nối giao thông khi sân bay đi vào vận hành, khai thác. Đặc biệt, tuyến đường số 1 còn đóng vai trò là tuyến phục vụ quá trình xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Để thực hiện điều này, đòi hỏi công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được triển khai sớm.

Để triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các cơ quan chức năng phải xây dựng được khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng 2 tuyến đường.

Theo đại diện Tổng công ty Tư vấn thiết kế GT-VT, đơn vị tư vấn, qua khảo sát, để thực hiện xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành địa phương sẽ thực hiện thu hồi đất đối với diện tích khoảng 122,6 ha, giảm khoảng 14ha so với chủ trương đầu tư đã được duyệt (khoảng 136 ha). Nguyên nhân là do quy mô tuyến đường số 2 đã được điều chỉnh giảm.

Theo ACV, khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư của dự án Sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-Ttg ngày 14-10-2017. Theo đó, hạng mục 2 tuyến giao thông kết nối có thể đề xuất áp dụng theo khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, do tuyến đường số 2 lại nằm trong hành lang của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-Ttg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đối với khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, đơn vị tư vấn đưa ra 2 phương án thực hiện gồm: phương án 1, áp dụng khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành cho toàn bộ hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và 2; phương án 2, áp dụng khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành đối với tuyến số 1 và áp dụng khung chính sách của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đối với tuyến số 2.

Theo ông Nguyễn Khắc Phong, qua rà soát cho thấy chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của 2 dự án cơ bản tương đương. Tuy nhiên, giữa 2 khung chính sách này có 3 điểm chênh lệch gồm: hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với dự án Sân bay Long Thành hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trong khi dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu áp dụng mức 1,5 lần; hỗ trợ thuê nhà ở đối với dự án Sân bay Long Thành áp dụng mức 4 triệu đồng/hộ/tháng còn dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu áp dụng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng; chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống đối với dự án Sân bay Long Thành áp dụng mức 4,5 lần mức lương tối thiểu vùng còn dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện chưa được đề cập.

Do có sự chênh lệch nên tổng kinh phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng theo 2 phương án cũng có sự chênh lệch. Cụ thể, đối với phương án 1, tổng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1,5 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, đối với phương án 2 tổng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1,4 ngàn tỷ đồng, giảm gần 59 tỷ đồng so với phương án 1. “Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu của dự án, ACV đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận áp dụng khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 2 tuyến đường giao thông kết nối theo một trong hai phương án trên” - ông Nguyễn Khắc Phong cho biết.

* Áp dụng chung khung chính sách dự án Sân bay Long Thành là hợp lý

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, việc xây dựng 2 tuyến kết nối giao thông, đặc biệt là tuyến số 1 phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là rất cấp bách. Do đó, phải nhanh chóng hoàn thiện xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất của người dân.

Đối với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, việc thống nhất sử dụng chung khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành để thực hiện đối với cả 2 tuyến đường (phương án 1) là hợp lý nhất. “UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, cùng với Sở Tài chính, UBND H.Long Thành, ACV và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh có ý kiến thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư đối với dự án xây dựng 2 tuyến đường để UBND tỉnh sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu.

Đối với công tác bố trí tái định cư cho người dân, hiện nay UBND tỉnh đã giao UBND H.Long Thành khẩn trương rà soát, xác định chính xác số hộ dân cần bố trí tái định cư. Khi hoàn thành phải có văn bản gửi UBND tỉnh để đề xuất Thủ tướng chấp thuận bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, UBND H.Long Thành phải xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ, nguồn lực triển khai thực hiện. “Trong trường hợp cần thiết, UBND H.Long Thành đề xuất tiếp tục sử dụng đội ngũ cán bộ biệt phái mà UBND tỉnh đã điều động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành để giải quyết tiếp công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng 2 tuyến đường” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phạm Tùng: Baodongnai.com.vn

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline