Đồng Nai kiến nghị Chính Phủ bổ xung đường vành đai 3 nối dài vào khu công nghiệp Ông Kèo

Tăng tốc triển khai dự án thành phần đi qua Đồng Nai

Xác định được tầm quan trọng của 2 tuyến đường vành đai 3, 4 đối với nhu cầu phát triển, Đồng Nai đã gấp rút triển khai các thủ tục để nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng các dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh.

images2379480_4A

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị chuyển phần cầu Thủ Biên từ dự án thành phần 2B sang dự án thành phần 3A, đường vành đai 4 để UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai đầu tư

* Xác định cơ quan đầu mối

Một trong những yêu cầu quan trọng để thực hiện chủ trương giao các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các dự án thành phần của 2 tuyến đường vành đai 3, 4 là các địa phương phải giao nhiệm vụ cho một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục đầu tư.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GT-VT  với các địa phương về việc triển khai đầu tư 2 tuyến đường vành đai 3, 4 vào ngày 15-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã xem xét thành lập, lựa chọn bộ phận quản lý dự án PPP (dự án theo phương thức đầu tư đối tác công tư) để thực hiện các dự án. “Tỉnh đã cân nhắc thành lập một đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoặc thành lập một bộ phận trực thuộc UBND tỉnh để làm cơ quan đầu mối quản lý dự án. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tinh gọn bộ máy thì việc thành lập mới một đơn vị rất khó khăn. Do đó, tỉnh đang cân nhắc xem xét phương án đơn vị đầu mối này sẽ trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hay trực thuộc Sở GT-VT” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết.

Mới đây nhất, trong văn bản số 6784/UBND-KTN của UBND tỉnh về đề xuất các cơ chế triển khai thực hiện dự án đường vành đai 3, vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh (ngày 17-6) gửi Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh đã quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là cơ quan đầu mối của tỉnh tiếp nhận hồ sơ dự án từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng kiến nghị cho phép tách riêng hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án để thực hiện. Để đảm bảo tính khả thi khi triển khai các dự án, về nguồn vốn, Đồng Nai đề nghị Bộ GT-VT kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh Khoản 2, Điều 69 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo hướng nâng tỷ lệ góp vốn của Nhà nước lên 50% và hỗ trợ địa phương 50% trong việc đầu tư dự án không tính chi phí giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, do chí phí giải phóng mặt bằng của các dự án rất lớn nên Đồng Nai kiến nghị Chính phủ cho địa phương vay nguồn vốn của Trung ương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án cũng như là các khu đất tạo vốn. Cho phép địa phương áp dụng hình thức chỉ định thầu, giao thầu trong công tác lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp và chấp thuận giao cho HĐND tỉnh xem xét việc chuyển đổi mục đích diện tích đất trồng lúa từ 10ha trở lên trong khu vực dự án đường vành đai 3, 4 để đẩy nhanh tiến độ.

* Kiến nghị bổ sung đoạn vành đai 3 nối dài

Ngoài các kiến nghị về chính sách đầu tư, Đồng Nai còn kiến nghị với Chính phủ về phương án thực hiện các dự án thành phần của 2 tuyến đường vành đai 3, 4.

Đối với dự án thành phần 2A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đai 3, đoạn qua địa bàn tỉnh chỉ có chiều dài 5km, do đó việc giao các địa phương triển khai thực hiện các đoạn tuyến qua địa bàn từng tỉnh sẽ phát sinh đoạn 1B, 2A và 2B cùng triển khai theo hình thức đầu tư BOT. Khi đó, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc dự án Đường vành đai 3 chỉ có chiều dài hơn 34km nhưng sẽ có đến 3 trạm thu phí BOT gồm: 1 trạm thuộc đoạn 2A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 1 trạm thuộc đoạn 1B trên địa bàn TP.HCM và 1 trạm thuộc đoạn 2B. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị thực hiện gộp chung 3 dự án thành phần 1B, 2A và 2B, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc dự án Đường vành đai 3 thành 1 dự án để triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức BOT.

UBND tỉnh cũng đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép UBND tỉnh bổ sung đoạn vành đai 3 nối dài từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (H.Nhơn Trạch) dài 2,3km vào đường vành đai 3 và được hưởng các cơ chế đặc thù như các đoạn tuyến còn lại của dự án Đường vành đai 3. “Việc bổ sung đầu tư thêm đoạn vành đai 3 nối dài sẽ tạo điều kiện cho các khu cảng nhóm V trên địa bàn H.Nhơn Trạch kết nối với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết.

2021-07-02_202843

Đối với đường vành đai 4, UBND tỉnh kiến nghị chuyển phần cầu Thủ Biên từ dự án thành phần 2B sang dự án thành phần 3A để UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai đầu tư, bởi cầu Thủ Biên trên tuyến vành đai 4 trước đây đã được UBND tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng.

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202107/tang-toc-trien-khai-du-an-thanh-phan-di-qua-dong-nai-3064514/

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline