Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt 10% dân số đâu tư CK

CK03

Phấn đấu thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng 20%-30% mỗi năm

Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo quyết định “Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030” với nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra, bao gồm phấn đấu số nhà đầu tư đến năm 2030 đạt 10% dân số.

Trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, có nhiều mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể để bám sát thực hiện.

Mục tiêu tổng quát là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế.

Đồng thời duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng. Phát triển các công cụ tài chính xanh và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán. Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. 

Tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam so với các nước phát triển.

Về mục tiêu cụ thể, quy mô thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 100% GDP vào năm 2025 và đạt tối thiểu 120% GDP vào năm 2030. Quy mô thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP (trái phiếu doanh nghiệp đạt 20% GDP) vào năm 2025 và đạt tối thiểu 58% GDP (trái phiếu doanh nghiệp đạt 25% GDP) vào năm 2030. 

CK02

Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình 20-30% mỗi năm giai đoạn 2021-2030.

Số lượng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt 8% dân số vào năm 2025 và 10% dân số vào năm 2030. Trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. 

Tăng tỉ trọng trái phiếu Chính phủ do nhà đầu tư là tổ chức phi ngân hàng nắm giữ từ 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á. Áp dụng thông lệ về quản trị công ty, môi trường và xã hội tại các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế. 

Thực hiện phân định các thị trường giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán chậm nhất là năm 2025.

Bên cạnh đó, phấn đấu nâng hạn thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế (như tổ chức FTSE và MSCI).

Tích cực hội nhập thị trường tài chính, chứng khoán thế giới, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm bốn nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025. 

CK04

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ Tài chính cũng đưa ra các giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm.

Tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung, phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư cũng như cải thiện chất lượng nhằm hướng tới đầu tư bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng - thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cần phát triển, tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức trung gian thị trường và phát huy vai trò của các tổ chức hiệp hội, tổ chức phụ trợ. Tăng cường sự phối hợp giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền.

Nguồn: Sưu tầm & tổng hợp

 

 

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline