UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030

trung-tam-huyen-nhon-trach-1

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

​Ngày 16/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. (Đính kèm: Kế hoạch số 198/KH-UBND )​

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline