Đồng Nai: sẽ ban hành quy định mới về tách thửa đất

 Ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã làm việc với các sở ngành, địa phương để nghe góp ý cho dự thảo quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ban hành ngày 8-6-2020 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất đang thực hiện.

01

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo tại cuộc họp

Qua một thời gian thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND, có nhiều hạn chế nên tỉnh dự tính sẽ ban hành quyết định mới thay thế để đảm bảo công tác quản lý về đất đai. Theo đó, dự kiến sẽ có 10 điều quy định diện tích tối thiểu để tách thửa, điều kiện để tách thửa, hợp thửa, loại đất được phép tách thửa, loại đất không được phép tách thửa.

Điều kiện cụ thể để tách thửa là có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông, cạnh thửa đất từ 5m trở lên với đường có lộ giới bằng, lớn hơn 19m và cạnh thửa đất từ 4m trở lên với đường có lộ giới nhỏ hơn 19m. Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất đô thị là 60m2 và đất ở nông thôn là 80m2. Đất nông nghiệp tại đô thị tách thửa diện tích tối thiểu 500m2, đất nông nghiệp ở nông thôn diện tích tối thiểu tách thửa 1 ngàn m2.

02

Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường góp ý tại cuộc họp

Theo ý kiến của đại diện các sở ngành, địa phương, trong quy định tách thửa mới phải có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tách quá nhiều thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ và trên một thửa đất có 20-30 trường hợp đồng sở hữu. Nếu các địa phương quản lý không chặt chẽ dễ dẫn đến xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát. Trên thửa đất nông nghiệp có đất ở nhưng không quy định vị trí diện tích đất ở, người dân muốn tách thành 2-3 thửa các địa phương gặp rất nhiều vướng mắc, do đó cần quy định rõ hơn...

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các sở ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo Sở TN-MT phải tổng hợp các ý kiến, bổ sung trong dự thảo để trình UBND tỉnh phê duyệt khi ban hành tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai. Trong đó, phải chú ý đến tách thửa vì UBND tỉnh ban hành quy định này là nhằm để ngăn chặn tình trạng tách thửa đất nông nghiệp tràn lan, mua đi bán lại kiếm lời, dẫn đến xây dựng trái phép, hình thành các khu dân cư tự phát. Tới đây, các trường hợp tách đất nông nghiệp thành nhiều thửa đất nhỏ và cho nhiều người đồng sở hữu sẽ được ghi rõ “đất nông nghiệp không được phép xây dựng các công trình nếu xây dựng sẽ bị tháo dỡ”, có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng tách thửa và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.  

                                                  Hương Giang:baodongnai

Tin Nổi Bật
TIN MỚI ĐĂNG

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web bds Zland

Hotline